Izbornik


GDPR savjetovanje-- Praktični pristup spremnosti za GDPR -


                                           GDPR savjetovanje                                        
                       -Praktični pristup spremnosti za GDPR  -                     

                                              


                                                       

Datum i vrijeme: 25.05.2018.g. od 10.00-15.00

 Mjesto: Zagreb, hotel Antunović


 

Predavač:Miriam Lazić, dipl. iur.  expert za zaštitu podataka i 

                    savjetnica na EU suradnji i pravnim poslovima u AZOP-u od 2 005.-do 2015.g.

                   i prvi službenik za zaštitu podataka AZOP-a 


                   Snježana Kadić dipl.iur. (obavljala je deset godina funkciju službenika za zaštitu podataka

                  u Agenciji za zaštitu okoliša).

                 


               

                  Organizira Go 2 know za usluge GDPR-a 

 

Prijave na e-mail: info@go2know.hr i prijava@gdprorganizer.eu mobitel 099 4111 988

                              poslati prijave  najdalje do 22.04. 2018.g.

 

 

Dođite na savjetovanje i saznajte o  tome što GDPR znači za Vašoj poslovnoj praksi  i kako u poslovanju koristiti praktični pristup za spremnost GDPR-a u situacijama kada Vaš klijent traži  ostvarivanje svojih prava na zaštitu osobnih podataka, kako riješiti pritužbe, kako biti spreman kad nadzor pokuca na vrata.

 


                                                    PROGRAM I SADRŽAJ

 


Registracija sudionika 


09:30 - 10:00 registracija sudionika10:00 - 11:30   Zaštita osobnih podataka - od teorije do stvarne prakse  Što se smatra neophodnim za primjenu GDPR-a u svakoj djelatnosti na koje GDPR može utjecati?Kako zakonito obrađivati osobne podatke prema GDPR-u?   Odgovornosti 


Što  znači pristanak u svjetlu GDPR-a i kako ga prikupiti kako prema pravnim standardima privatnosti

 

Primjena novih načela pristupa zaštite osobnih podataka 


 Koja su prava na zaštitu osobnih podataka i što možete učiniti da bi ste ih poštovali?


11.30-12.00 pauza za kavu


12.00-13.00


Sve o službeniku za zaštitu osobnih podataka 13.00-13.40

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka13.40-14.00 pauza


14.00-15.15 sati

Praktična primjena GDPR-a 


Projektni tim/plan za usklađenost

· Procjena trenutačne situacije


 i izrada dokumentacije za prilagodbu GDPR-u


Izrada procedure upravljanja privolama,

 procedure izvješćivanja AZOP-a, 

procedure ostvarivanje prava ispitanika i podnošenja pritužbi, procedure za korištenje, dijeljenje, obradu i zaštitu osobnih podataka, procedure prava na zaborav, na upit o obradi, pravo na eksport podataka te sve ostale procedure koje Uredba zahtjeva


Izrada evidencije edukacije, evidencije povrede osobnih podataka, evidencije aktivnosti obrade te sve ostale evidencije


Izrada izjava, privola, obrazaca i pravnih akata

Izrada ostale dokumentacije prema potrebi poslovanja organizacije

objektivno i neovisno izvještavanje Uprave o provedenim mjerama usklađenosti s GDPR uredbom

 


Smjernice o kaznama i odgovornost za štetu

 u kaznenom, prekršajnom i parničnom postupku


15.00-16.00 pitanja i odgovori 
KOTIZACIJA: 1000,00 KN + bez PDV-a jer GO 2 know j.d.o.o. nije u sustavu PDV-a. Druga osoba iz iste organizacije je 1250 kn bez PDV-a. Broj mjesta je ograničen. Kotizacija uključuje sudjelovanje na edukaciji, kao potvrdu o stručnoj osposobljenosti, i osvježenja u pauzi, materijale s predavanja poslana na vaš e-mail,  konzultacije s predavačem na predavanju.
GDPR Dubrovnik, Opća uredba zaštita podataka Dubrovnik, zaštita osobnih podataka,privatnost,DPO, službenik za zaštitu osobnih podataka EU pravo, poslovne edukacije, savjetovanje, EU fondovi