Izbornik


Politike i izjave zaštite podatakaOvu web stranicu (u daljnjem tekstu „Web stranica“) omogućuje tvrtka Go 2know j.d.o.o. za usluge poslovnog savjetovanja i upravljanja poslovnog subjekta, sa sjedištem Dol 16, Sreser 20246 Janjina pol Pelješac. 

Općenito, možete posjetiti našu web stranicu bez otkrivanja osobnih podataka o sebi. Ne prikupljamo osobne podatke o vama (kao što su vaše ime i pojedinosti o kontaktu) kada posjetite ovu web stranicu.

Tvrtka Go 2 know j.d.o.o. za poslovno savjetovanje i upravljanje poslovnog subjekta ne prikuplja niti obrađuje osobne podatke fizičkih osoba privatne naravi za privatne potrebe pojedinca jer je registrirana u sudskom registru da isključivo pruža svoje usluge poslovnog savjetovanja i upravljanja tvrtkama (srednjim poduzetnicima)  i tijelima javne vlasti a ne fizičkim osobama niti pruža obrtnicima, samostalnim umjetnicima, kupcu XY knjige  i sl.).

 Iz navedenog je razvidno kako  ne postoji potreba tvrtke Go 2know j.do.o. za prikupljanje osobnih  podataka pojedinca privatne naravi već tvrtke/tijela javne vlasti  kao što su naziv tvrtke, sjedište tvrtke, OIB, službeni e-mail tvrtke i službeni telefon tvrtke, te službeni e-mail  kontakt osobe, ime i prezime odgovorne osobe u tvrtci ili u tijelu javne vlasti u svrhu dostave ponude na zahtjev tvrtke, u svrhu poslovnog pregovaranja, inhouse treninga osoblja, edukacija osoblja tvrtke van prostorija tvrtke, sklapanja i izvršavanja ugovora za konzultantske usluge. 

Kupac i korisnik usluga tvrtke Go 2know j.d.o.o. je isključivo pravna osoba (primjerice srednji poduzetnik hotel X) tj tvrtka a ne fizička osoba potrošač u smislu Zakona o zaštiti potrošača. Tvrtka Go 2know j.d.o.o. ne organizira edukacije čiji su polaznici pojedinci potencijalni osnivači obrta, budući  samozaposlenici, potencijalni službenici za zaštitu podataka putem ugovora o djelu studenti, individulani polaznici te stoga ne prikuplja podatke o istima niti izdaje uvjerenja o usavršavanju te s tim  ih i ne  pohranjuje jer takvo poslovanje nije predviđeno korporativnim pravilima Go 2know j.d.o.o.
 
Tvrtka Go 2know  ne  koristi kolačiće (eng. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva jer ne postoji potreba za postavkama kolačiča. Također tvrtka Go 2know j.d.o.o. ne koristi nikakav oblik marketinga u kojem koristi e-mail adrese fizičkih osoba  stoga ne šalje newslettere, promidžbenih materijale fizičkim osobama jer također za tim ne postoji potreba jer Go 2know nema takvu vrstu usluga koju nudi fizičkim osobama privatne naravi. Na našoj Web stranici ne koristimo Google Analytics,  uslugu Web analize tvrtke Google In.

 Korištenje obrazaca za kontakt za  pravne osobe 


Možete nam se obratiti izravno putem obrasca za kontakt  koji je dostupan na našoj Web stranici jedino ukoliko kao ste predstavnik tvrtke (direktor, voditelj sektora, maneger)  i tražite ponudu za poslovno savjetovanje tvrtke. Poglavito, možete nam poslati sljedeće podatke: ime, prezime osobe direktora, sjedište tvrtke,  poštanski broj tvrtke , telefon, e-mail tvrtke  te Vašu poruku s naslovom kao zahtjev za ponudu i slično .Ukoliko se obratite samo kao fizička osoba a ne kao  predstavnik tvrtke putem kontakt forme podaci ime i prezime i e-meil će istog trena biti brisani i na takve upite ne odgovaramo jer isti nisu sukladni našoj regstra djelatnosti te stoga ih ne zadržavamo jer ne postoji svrha čuvanja takvih podataka.  


Prikupljamo, obrađujemo i koristimo podatke direktora, menadžera, voditelja odljela u tvrtci (e-mail adresa konktakt telefona, sjedište tvrtke  koje ste nam dali preko obrazaca za kontakt isključivo za izvršavanje  zahtjeva tvrtke  za slanjem ponude tvrtci i dalje za kontakt vezano za sklapanje i  izvršavanje međusobnih prava i obveza iz ugovora za konzultantske usluge između tvrtke naručitelja i tvrtke izvršitelja. 


Svi podaci pravnih osoba i konktakt osoba iz firme dostavljeni u svrhe poslovnog savjetovanja tvrtke  ne dostavljaju se trećim osobama i smatraju se poslovnom tajnom tvrtke Go 2know j.d.o.o.
Upotrebljavaju se samo u svrhu pružanja poslovnog savjetovanja tvrtci radi uspješnijeg poslovanja tvrtke a ne osobi pojedincu iz organizacije na osobnoj razini. 


Go 2know j.d.o.o. ne prikuplja osobne podatke na temelju privole ispitanika jer na svojim službenim mrežnim stranicama ne objavljuje fotografije pojedinica. Fotografije koje su objavljene na svojim službenim mrežnim  stranicama objavljene su u sklopu izvršavanja ugovora o suradnji sa poslovnim partnerima, ugovora o djelu sa predavačem i sa javnih događanja koja se prethodno bila najavljena u svim komunikacijskim kanalima od  radija, TV-a, novina, društvenih mreža te sudionici su bili upoznati da takvo događanje nije privatnog karaktera već javnog  te da postoji legitimni interes organizatora Go 2know j.d.o.o. da takva događanja za poslovne subjekte te njezine polaznike snima i objavljuje na mrežnim stranicama tvrtke Go 2 know j.d.o.o., mrežnim stranicama partnerskih tvrtki koji su bili aktivni sudionici na događanju i komunikacijskim kanalima. Polaznici javnih događanja putem medija se upoznavaju  da će se održati javno događanje,  kao vrijeme, mjesto, svrha događanja, uvjeti za sudjelovanje te pravila organizacije i ponašanja na događanju.Sukladno korporativnim pravilima tvrtka Go 2 know j.d.o.o.ima Pravilnik o primjerenom ponašanju na događanjima gdje polaznik dolaskom na događaj u organizaciji Go 2know j.d.o.o. prihvaća organizaciju i pravila ponašanja koja uključuju i fotografiranje i snimanje. 

Polaznik putem meila info@go2know.hr ima pravo zatražiti i dobiti ovaj Pravilnik na uvid i informirati se o svojim pravima. Bez prethodnog odobrenja tvrtke organizatora nitko ne smije snimati polaznike u svrhe koji su protivni svrsi zbog kojeg je događaj organiziran za ostvarivanje osobne koristi ili koristi druge tvrtke. Tvrtka Go 2 know polaznike javnih događanja skupnih fotografija  većeg značaja informira da će isti biti objavljen,i mjesto objave, svrha informiranje javnsosti o događanju i promicanju važnosti prava na zaštitu podataka. Polaznici javnog događanja  ukoliko  ako se ne slažu mogu izaći iz kadra i fokusa snimke ili fotografije te iste neće biti objavljene.

U skladu s primjenjivim propisima o zaštiti podataka pripadaju Vam sljedeća prava:

  • Pravo na informacije o Vašim osobnim podacima koje smo pohranili u svrhe izvršavanja ugovora 
  • Pravo na traženje ispravka, brisanje ili ograničavanje obrade Vaših osobnih podataka;
  • Pravo na prigovor na obradu podataka za razloge iz našeg vlastitog legitimnog interesa, javnog interesa,osim ako ne možemo dokazati da postoje uvjerljivi, opravdani razlozi koji nadilaze Vaše interese, prava i slobodu, ili da se takva obrada provodi u svrhu potvrde, primjene ili obrane pravnih zahtjeva; i kao svih prava zagarantiranih Općom uredbom o zaštiti podatka.

Koliko imate dodatnih pitanja možete nas kontaktirati na e-mail info@go2know.hr


Ažuriranje izjava i  politike podataka

Periodično možemo ažurirati našu politiku podataka


Ažuriranja naše izjave o podataka bit će objavljena na našoj Web stranici. Sve dopune stupaju na snagu u trenutku njihove objave na našoj Web stranici. Stoga, savjetujemo Vam da redovito posjećujte stranicu kako biste bili obaviješteni o mogućim ažuriranjima. 

GDPR Dubrovnik, Opća uredba zaštita podataka Dubrovnik, zaštita osobnih podataka,privatnost,DPO, službenik za zaštitu osobnih podataka EU pravo, poslovne edukacije, savjetovanje, EU fondovi