Izbornik


Poslovna suradnja

POVREMENA POSLOVNA SURADNJA


- Savjetovanje prema zahtjevu klijenta - pitanjima


TRAJNA POSLOVNA SURADNJA


- Sklapa se putem pismenog ugovora

- Predstavlja kontinuirano praćenje pravilne primjene važećih  propisa u RH i EU 

   vezano za poslovanje poslovnog subjekta


NAGLASAK JE NA POSLOVNOJ TAJNI!

Go 2 know j.do.o. čuva kao poslovnu tajnu sve što mu stranka povjeri ili što je u radu saznao na drugi način.POSLOVNO-PARTNERSKA SURADNJA


Otvoreni smo za partnersku suradnju i poslovno povezivanje. Zagovaramo poslovno umrežavanje profesonalaca, na neformalnoj i formalnoj osnovi, sa ciljem da korištenjem najboljih individualnih karakteristika svakog od  partnera kvalitetnije zadovoljimo potrebe naših klijenata. Poslovni model partnerskog povezivanja je naša trajna tržišna orjentacija. Zainteresirani za poslovno-partnersku suradnju vezano za organiziranje prvenstveno zajedničkih poslovnih edukacija  mogu se obratiti na e-mail miriam_lazic@yahoo.comGDPR Dubrovnik, Opća uredba zaštita podataka Dubrovnik, zaštita osobnih podataka,privatnost,DPO, službenik za zaštitu osobnih podataka EU pravo, poslovne edukacije, savjetovanje, EU fondovi